düvee'nin Çiftliği
 
Düve : Boğaya gelmemiş 1-2 yaşında dişi sığır. (Türk Dil Kurumu) 

Yaşamımızda tükettiğimiz etin ve sütün temelinde bir düve vardır. Düve doğurur, inek olur. Bir düvenin doğduğu günden itibaren bir buzağı verebilmesi için 26 ay, yaklaşık 2 yıl gerekir. Onun doğurduğu buzağının yaşatılması, yoğun emek ve sabır isteyen uzun bir süreçtir. Düve, yani doğurmamış dişi sığır, GERÇEK ve YALIN üretimin sembolüdür. Düve yoksa; et ve süt yoktur, yani yaşam sürdürülemez.


Yola çıkarken, Düve’nin GERÇEK ve YALIN üretim gücünden ilham aldık. Düve yoksa et yok, üretim yoksa yaşam yok dedik. Çiftliğimizin gerçek sahiplerinin yem ihtiyaçlarının tarımsal üretiminden yavrularının doğumuna, danaların et kalitesi odaklı beslenmesinden işlenmesine ve en sonunda sofralarınıza temiz ve aracısız ulaşmasına kadar tüm süreçleri tek bir çatı altında topladık. 

Düvee, bir DetayAgro markasıdır.

DetayAgro Çiftliği bünyesinde Tarım, Damızlık ve Besi işletmelerini barındırarak hem tarladaki bitkinin hem de çiftlikteki hayvanların bütün yetişme aşamalarında yer alarak, mümkün olan en yüksek seviyede aracıları ortadan kaldırıyoruz. 

Tekelleşmek ve endüstrileşmek yerine kendimizi çiftçi olarak konumlandırarak çevremizi de ölçek ekonomimizden yararlandırıyoruz.

Modelleşmeyi ve tüketiciye kadarki süreci oluşturup belli bir kapasiteye ulaşarak, bölgesel kalkınmayı sağlayabilmek amacı ile köylerdeki üreticilerimizi de DÜVEE BESİ ÜRETİM PROTOKOLÜ ile sürece, 2020 yılının başından itibaren dahil ettik.       


Tarım İşletmesi

En modern tarımsal ekipmanlar ile hem kendi arazilerini hem de icar yoluyla komşu arazileri işler.

Bölge çiftçisine zirai destek ve satın alma garantili bitkisel üretim yaptırır.

Çiftçinin biçimini-paketlemesini yapamadığı mahsulü tarlada satın alıp işleyerek, verim ve sermaye kaybını önler, katma değeri artırır.

Münavebeli ekim yaparak, yüksek miktarda hayvansal gübre kullanarak, toprağı uzun yıllar sürdürülebilir ve doğa dostu şekilde işler.

Damızlık İşletmesi

Damızlık etçi ırk sığırlar yetiştirir, uzun vadede kaliteli anaç hayvan sayısını artırarak besi materyali üretim kapasitesi oluşturmayı hedefler.

DNA testleriyle genetik analizi yapılmış, yüksek verimli boğalarını sürü içerisine salarak tabii tohumlama ile maliyet düşürür, sürü kalitesini artırarak genetik ilerleme sağlar.

Damızlık vasfı yüksek erkek boğaları damızlık çiftliklerinin ve veteriner genetik firmalarının seçimine sunar.

İneklerinin tüm sütünü buzağıların tüketimine bırakarak dayanıklı ve verimli hayvanlar yetiştirir.

Damızlıkları çevre köylerdeki küçük aile işletmelerine sunarak, DÜVEE ÜRETİM PROTOKOLÜNE uygun besi danaları yetiştirmelerini ve tedarik sürecine katılmalarını sağlayarak ekonomik gelişmenin yayılmasını hedefler.

Besi İşletmesi

Damızlık işletmesinin yetiştirdiği etçi ırk erkek danaları 6-7 aylık yaşta sütten keser ve besiye alır.

Tarım işletmesinde yetiştirilen besin değeri yüksek ve et lezzetini artırıcı otlarla hayvanları besler.

Önleyici hekimlik prensibi ile antibiyotik kullanmadan, salgın hastalıkları takip ederek aşı ve vitamin takviyelerini zamanında gerçekleştirir.

Hayvanları bağlamadan, ahıra kapatmadan, yeterli alanda serbestçe besleyerek stressiz bir yaşam sürmelerini sağlar.


DÜVEE ÜRETİM PROTOKOLÜ

Kendi doğasında, beton kaplı ahırlara mahkum edilmeyen besi sürümüz ve paydaşlarımızın sürüleri doğal ortamlarında yaşamını sürdürür. 

İşletmemizde doğan dişi buzağılar damızlık sürüsü ile yaşamaya devam ederken, erkek buzağılar 7-8 aylıkken annelerinin sütü doğal yolla kesildiği zaman besiye alınır. 

Besi işletmesindeki hayvanlar kesinlikle bağlanmaz, kendilerine ayrılan üzeri tamamen açık alanda yaşarlar. Bu sayede hem kapalı ahırlarda yoğun görülen ayak sakatlıkları ve solunum rahatsızlıkları yaşanmaz; hem de aşırı yağlanmanın önüne geçilir.

Etçi ırk hayvanlarımız kalın derileri sayesinde en zor kış şartlarında bile rahatlıkla yaşar. Sıcak yaz aylarında dört yöne de cephesi olan meşe ormanımızın kuzey yamacındaki ağaç gölgelerinde dinlenirler. Bahar aylarında kaliteli otlağımızda özgürce otlarlar.

Besi programının ilk 4 ayında kas gelişiminin tamamlanması için doğal protein ağırlıklı yemleme uygulanır. Bu rasyonda mevsime ve hasat durumuna göre kuru yonca otu, yem bezelyesi-tritikale ve ryegrass silajları bulunur, enerji gereksinimlerini tamamlamak için de yeşil biçilmiş arpa silajı eklenerek hem lezzet kalitesi artırılır, hem enerji sağlanır. Besinin son 4 ayında ise arpa-buğday ve mısır silajı ağırlıklı enerji rasyonu uygulanır. Otla besleme-tahılla bitirme sistemi sonucunda, ette yeşil otla beslenmiş danalardaki kendine has et aroması belirginleşir, hem de "çıra" ve "yazı" da denilen kas içi yağlanma artar.

Besi sonunda Detayagro Çiftliği'ndeki süreç tamamlanır, ve etler Düvee'nin İstanbul tesislerine sevk edilir.  

DÜVEE ÜRETİM PROTOKÜLÜ’ne uyarak DÜVEE’ye besi danası üretmeye başlayan çevremizde ki küçük ve orta ölçekli üreticilerimizin  denetlemeleri ekibimiz tarafından yapılır.

Veteriner hizmetleri tarafımızdan sağlanır. Teknik bilgi, ekipman destekleri verilir. Emeklerinin piyasa tarafından heba edilmemesi için kesim zamanı gelmiş danaları en iyi fiyattan değerlendirilir. DÜVEE’nin yaratmış olduğu tedarik zinciri sayesinde en kısa yoldan tüketiciye ulaştırılır. 

Kendi çiftliğimizde veya çevre üreticimizde üretilen ve kesime alınan danalarımızın etlerinin ANTİBİYOTİK-GDO-HORMON-AĞIR METAL-YABANCI MADDE testleri periyodik olarak onaylı laboratuvarlarda yapılır ve DÜVEE tüketicisi ile paylaşılır. 

DÜVEE hayvan refahını ve en doğal ortamlarında barınma şartlarını sağlamayı benimser. Kapalı ahırlarda yetişmiş danaları üretmez, ürettirmez. 

Gıda enflasyonun temeli ARACI EKONOMİSİ ve maliyet artışlarıdır. Maliyetler ve aracı ekonomisi fiyatların artmasını sağlamakta ve üreticinin nerdeyse yok olan kar marjı aracılara gitmekte, çiftçi üretimden çekilmektedir. Arzın bu sebeplerden azalması fiyatları daha da artırmakta ve ithalata yönelimi sağlamaktadır.

Biz bir Çiftçi olarak size doğrudan ulaşmak için işleme, paketleme, lojistik, pazarlama gibi yatırımları yaparak aracılarda kalan payımızı bünyemizde tutarak SÜRDÜRELEBİLİR TARIM yapmak için çalışıyoruz.

TÜRK ÇİFTÇİSİ'nin tüketiciye direkt olarak ulaşarak tarımsal üretimi artırması ve kendi aralarında rekabet ederek tüketiciye kaliteli ve ulaşılabilir ürünleri sağlaması hedef olmalıdır.

DÜVEE bu tedarik zincirindeki halkaları en aza indirerek tüketicinin kaliteli ve sağlıklı dana etine ulaşmasını sağlamaktadır. Ucuz asla olamayız. Bir çiftçi olarak hem biz hem komşu çiftçilerimiz kazanmak zorundadır. Bu sürdürebilir tarımın gereğidir. Ürün kalitesini/sağlığını korumak ve geliştirmek zorundayız. 

DÜVEE tüm kesimlerin ve işlemelerin İslami Kurallara uygun yapıldığını sertifikalandırmıştır.
      buton-4.png (9 KB)

Whatsapp Sipariş Hattı x İletişime geçmek için hemen tıklayınız Tıklayınız
T-Soft E-Ticaret Sistemleriyle Hazırlanmıştır.